Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek – aktywność społeczna i zawodowa nie posiadają metryki!
27 września 2021

Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek – aktywność społeczna i zawodowa nie posiadają metryki!

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się plebiscyt, którego celem jest ukazanie roli dojrzałego pokolenia w budowaniu i tworzeniu wartości dla społeczeństwa. Zacznijmy zauważać i doceniać aktywnych 50, 60, 70-latków – Pokolenie Flexi.

PATRONAT KONFEDERACJI LEWIATAN

 

Startujemy 28 września 2021

Ogólnopolski Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek, który startuje 28 września 2021, będzie mieć charakter cykliczny. Jego organizatorem jest Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+, a więc platforma oferująca możliwości znalezienia pracy, aktywności (np. w obszarze wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy wolontariatu), skierowane do pokolenia Flexi, czyli osób powyżej 50 roku życia. Portal, obok ciekawych treści dedykowanych osobom dojrzałych, jest też narzędziem dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, równolegle daje możliwości pokazania swoich umiejętności przez stworzenie profilu zawodowego.

 

Plebiscyt Flexi.pl

 

 

Idea Plebiscytu

Ideą Plebiscytu 21 Osób Flexi na XXI wiek jest zwrócenie większej uwagi na ważną część społeczeństwa, jaką jest generacja 50+. W optyce inicjatywy są Ludzie 50+ i ich osiągnięcia, doświadczenie i wartościowe kompetencje. To istotne, zwłaszcza w obliczu zmian demograficznych, które jasno wskazują na trend starzenia się społeczeństwa. Z badań GUS oraz Eurostatu wynika, że w 2030 roku liczba osób powyżej 60 lat będzie stanowiła w Polsce 29% ogółu ludności, w 2040 zwiększy się ona do 34%. Czas przygotować się więc na nieuchronne zmiany i zacząć w jak największym stopniu korzystać z wiedzy i doświadczenia pokolenia 50+.

Uhonorujemy Osobowości 50+ i zmieniamy podejście do Pokolenia Flexi

Flexi.pl oczekuje, że plebiscyt przyczyni się do budowania nowej kultury społecznej, w której nie ma miejsca na wykluczenie ze względu na metrykę. Inicjatywa w sposób szczególny uhonoruje Osobowości 50+, pokazując ich unikalne przymioty. I zwraca przy tym uwagę na krzywdzące stereotypy na temat dojrzałych ludzi, wskazując na ich entuzjazm i zaangażowanie w zmianę świata. 21 Osób Flexi wybranych w plebiscycie, które pomimo ukończenia 50, 60, 70 i więcej lat są nadal aktywne społecznie i zawodowo, może stać się inspiracją dla innych, zachętą do życia pełnego energii i pasji. Budujmy zatem razem z nimi nowe społeczeństwo oparte na międzypokoleniowej współpracy i „ukręćmy głowę” szkodliwym stereotypom, zwracając uwagę na konkretnych Ludzi.

Dwie kategorie zwycięzców w Plebiscycie

Zwycięzcy Plebiscytu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: Znani i Lubiani oraz Odkrycia Flexi.

  • Znani i Lubiani to osoby 50+ z obszaru sztuki, kultury, biznesu, mediów, sportu, integracji lub wolontariatu, powszechnie znane i aktywnie działające na rzecz społeczeństwa.
  • Odkrycia Flexi to osoby 50+ cenione w swoim specyficznym obszarze działalności, aktywne na polu społecznym, zawodowym, prywatnym, które swoim zaangażowaniem zmieniają rzeczywistość i inspirują innych do działania. Może to być działacz społeczny, czy kaletnik od 50 lat prowadzący zakład w Twojej okolicy lub inna dotąd nieznana szerzej osoba, podziwiana za swoją aktywność przez innych. Odkrycia Flexi mają niezliczoną liczbę twarzy. Takie osoby mogą same zgłaszać się do plebiscytu lub zostać zgłoszone przez innych.

  

Jak i gdzie zgłaszać Kandydatów?

Każdy z nas może zgłosić Kandydata do Plebiscytu, począwszy od południa wtorku 28 września 2021 roku.

Flexi.pl zachęca do zgłaszania Kandydatów na stronie: https://plebiscyt21.flexi.pl/

Tam też można będzie znaleźć zasady głosowania, regulamin Plebiscytu i inne niezbędne informacje.

 

Z kim współtworzymy Plebiscyt?

Honorowym Patronatem Plebiscyt objęli: Polska Rada Biznesu, FBN Poland, Konfederacja Lewiatan.

Głównym Patronem Medialnym został Onet.pl.

Patronami medialnymi są: SilverTV, Głos Seniora, 60plus.pl, Gazeta Senior.

Zapraszamy też inne media do publikowania informacji o tym szczególnym wydarzeniu.

Partnerem Plebiscytu jest: Sektorowa Rada ds. Kompetencji.

W Kapitule znajdą się znane i opiniotwórcze osoby. Swój udział potwierdzili już:

ks. Adam Boniecki, Dariusz Duma, Agnieszka Holland, Ilona Łepkowska, prof. Zbigniew Lew Starowicz, Tomasz Mikołajczak, Henryk Orfinger.

Sponsorami Głównymi są: CIECH Group, McDonald’s Polska.

Sponsorem został: mBank.

 

Harmonogram Plebiscytu 21 osób Flexi na XXI wiek:

Etap I – 28 września (od godz. 12!) – 18 października 2021 r.: start plebiscytu, zgłaszanie Kandydatów spośród aktywnych osób 50+ na stronie internetowej Plebiscytu. 

Etap II – 21 października – 20 listopada 2021 r.: internetowe głosowanie na Kandydatów.

Etap III – 22 listopada 2021 r.: opublikowanie listy 42 osób nominowanych w obu kategoriach: Znani i Lubiani oraz Odkrycia Flexi.

Etap IV – 23 listopada – 25 listopada 2021 r.: wyłonienie 21 Laureatów Plebiscytu 21 Osób Flexi na XXI wiek przez Kapitułę.

1 grudnia 2021 r. nastąpi ogłoszenie wyników Plebiscytu przez Organizatora Plebiscytu. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na stronie plebiscytu, mediach społecznościowych organizatora oraz w mediach partnerskich.

W styczniu 2022 r. organizator Plebiscytu przewiduje możliwość zorganizowania uroczystej Gali Plebiscytu.

 

O organizatorze Plebiscytu – Flexi.pl:

Flexi.pl to istniejący od 2020 roku portal dla osób 50+ inspirujący aktywność w życiu zawodowym i prywatnym. Można tu szukać pracy poprzez dostęp do dużej bazy ogłoszeń skierowanych do tej grupy wiekowej, poinformować pracodawców o swoich umiejętnościach poprzez utworzenie zawodowego profilu oraz znaleźć różne aktywności pozazawodowe, np. kulturalne, edukacyjne, wolontariaty. Portal oferuje też ciekawe treści, dzięki którym codziennie inspiruje swoich Odbiorców. Flexi.pl to także narzędzie dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, którzy poszukują specjalistów i doświadczonych pracowników.

 

Więcej informacji na stronie Plebiscytu: https://plebiscyt21.flexi.pl/

 

Konfederacja Lewiatan