PMI rośnie, ale firmy obawiają się częściowego lockdownu
01 października 2020

PMI rośnie, ale firmy obawiają się częściowego lockdownu

Ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan dr Sonia Buchholtz komentuje dane PMI opisujące kondycję polskiego przetwórstwa przemysłowego we wrześniu bieżącego roku.

Wskaźnik PMI dla polskiego przetwórstwa przemysłowego we wrześniu osiągnął poziom 50,8 pkt – tylko minimalnie więcej niż w sierpniu (50,6 pkt), a notowaliśmy już wielkości powyżej 52 pkt. Wynik ten sygnalizuje nieznaczną miesięczną poprawę sytuacji sektora. Jednocześnie musimy liczyć się z tym, że największe wzrostu są już za nami.

Nie można też wykluczyć scenariusza ponownego częściowego lockdownu. Sytuacja epidemiczna ponownie się pogarsza i ryzyko wprowadzania ograniczeń na działalność gospodarczą znów rośnie.

Ten stan rzeczy odzwierciedlają poszczególne wskaźniki składowe polskiego PMI. Odbicie jest nierównomierne. Z jednej strony mamy wyższe wskaźniki nowych zamówień, zakupów i zatrudnienia, z drugiej strony notujemy spowolnienie produkcji i wydłużone czasy dostaw.

Są to jednak wzrosty dostrzegalne wyłącznie pod mikroskopem – poprawy krótkotrwałe, ze słabym tempem ekspansji, poprzedzone długim okresem pogorszenia, wynikającego z dekoniunktury wzmocnionej przez pandemię. Dlatego też wzrostu popytu krajowego i zagranicznego nie należy przyjmować z entuzjazmem.

 

Także dokonywane przez firmy zakupy materiałów nie sygnalizują przełomu – ostatnie miesiące przebiegały konsekwentnie pod hasłem wietrzenia magazynów. Ten trend nie ulegnie zmianie przy trwale niskim popycie i utrzymującej się inflacji kosztów.

Słaby złoty to miecz obosieczny – pozwala konkurować eksporterom, ale zarazem podnosi koszty importowanych dóbr.

Lepszych wieści dostarczają dane o zatrudnieniu, chociaż nawet tutaj należy pamiętać o strukturalnych problemach rynku pracy: pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach to niezmiennie towar deficytowy.

Konfederacja Lewiatan

 Jeśli jesteś odpowiedzialny za rozwój lub finanse biznesu, zdecydowanie powinieneś śledzić wskaźnik PMI

Czym jest PMI?

PMI (Purchasing Managers’ Index) to w najprostszym ujęciu wskaźnik ogólnego stanu gospodarki oparty na danych o przetwórstwie przemysłowym. Publikowany jest raz w miesiącu i opiera się na badaniach nastrojów nabywczych i inwestorskich kadry menadżerskiej sektora przetwórczego.

  • Wskaźnik ten, opracowywany przez IHS Markit, pozwala w przybliżeniu określić, jak w najbliższej przyszłości będzie zachowywać się gospodarka oraz rynki. Na tej podstawie możesz obrać właściwy kurs biznesowy.
  • PMI przybiera wartości od 0 do 100 i zwykle oscyluje w granicach 40 – 60 punktów. Wartości powyżej 50 punktów wskazują na wzrost aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, poniżej – na spadek.

 

Konfederacja Lewiatan