Pobieranie opłaty mocowej i wyznaczanie godzin szczytowego zapotrzebowania na moc – uwagi Lewiatana dot. projektu rozporządzenia
03 marca 2022

Pobieranie opłaty mocowej i wyznaczanie godzin szczytowego zapotrzebowania na moc – uwagi Lewiatana dot. projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (projekt z dnia 12.01.2022 r., nr 797 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/68/33/AB/2022

Pobierz stanowisko