Pobór podatku u źródła dalej niejasny
25 października 2023

Pobór podatku u źródła dalej niejasny

Konieczne jest doprecyzowanie objaśnień podatkowych dotyczących poboru podatku u źródła (WHT), aby wyjaśniały one skomplikowane przepisy, a nie wprowadzały kolejne wątpliwości interpretacyjne – apeluje Lewiatan.

Zakończyły się konsultacje do projektu objaśnień podatkowych dotyczących poboru podatku u źródła (WHT) w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela.

To długo wyczekiwany przez podatników dokument, który miał wyjaśnić istniejące na rynku problematyczne kwestie związane z poborem podatku u źródła (WHT) oraz dający nadzieję na sfinalizowanie i oficjalne wytyczne po tym jak ukazała się pierwsza wersja projektu w 2019 r.

Firmy czekały na nowy projekt

1 stycznia 2019 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego przepisy regulujące tzw. procedurę pay & refund, które po modyfikacjach, od 1 stycznia 2022 roku wdrożyły obowiązek poboru podatku u źródła według stawki krajowej po przekroczeniu 2 mln zł progu wypłat dywidend, odsetek i należności licencyjnych na rzecz tego samego podatnika powiązanego, z prawem do zwrotu całości bądź części pobranego podatku. 19 czerwca 2019 r. opublikowano pierwszy projekt objaśnień podatkowych WHT, które nigdy nie zostały  sfinalizowane i pełniły funkcję wyłącznie pomocniczą przy stosowaniu nowych obowiązków.

W związku z tym podatnicy wiązali z nowym projektem objaśnień duże nadzieje na rozwianie ich wątpliwości, a tym samym zabezpieczenie ryzyk podatkowych.

– Tymczasem Objaśnienia z 25 września 2023 r. zawierają liczne błędy merytoryczne, ograniczenie praw podatników i płatników WHT oraz są niedostosowane do rzeczywistości gospodarczej, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Przykładem może tu być punkt  2.1.2.  Objaśnień – „Przesłanka otrzymania danej należności dla własnej korzyści i przesłanka pośrednika.” Kryteria mające świadczyć o tym, że odbiorca należności może być w rzeczywistości jej administratorem, a nie rzeczywistym beneficjentem, są dobrane dowolnie, z naruszeniem zawartych umów międzynarodowych, stanowiąc ich swoiste wypowiedzenie oraz z naruszeniem reguł prowadzenia działalności w UE – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana.

Nieprecyzyjne określenia

Tak nieprecyzyjne określenia zaproponowane w Objaśnieniach nie zwiększą wiedzy i bezpieczeństwa obrotu po stronie płatników i podatników ani nie poprawią stosowania przepisów przez organy podatkowe.

Jednocześnie obserwujemy zwiększoną liczbę kontroli w zakresie podatku u źródła. Na chwilę obecną, podejście organów w szczególności US w Lublinie, orzeczenia WSA w Lublinie budzą liczne kontrowersje, co zdecydowanie wpływa na brak stabilności i przejrzystości systemu podatkowego.

Ponadto, projekt Objaśnień w obecnym kształcie nie odnosi się do sposobu rozumienia terminu “należytej staranności”, której dochowanie przy weryfikacji podatnika jest warunkiem sine qua non zastosowania preferencyjnej stawki podatku u źródła bądź zwolnienia. Obecny sposób interpretacji tego wymogu, a także to, w jaki sposób proces weryfikacji kontrahenta powinien zostać przeprowadzony i udokumentowany, przysparza wielu wątpliwości i problemów praktycznych.

Poprawki do Objaśnień

– Dlatego postulujemy zawarcie w treści Objaśnień jasnych wskazówek co do rodzaju oraz zakresu informacji, które powinny być badane przez podatnika/płatnika w przypadku dokonywania wypłat podlegających pod obowiązek poboru podatku u źródła. W przypadku kontynuacji prac nad tym projektem  liczymy na  dialog  z  Ministerstwem Finansów w ramach grup roboczych, gdzie biznes oraz doradcy będą mogli wspólnie przedyskutować swoje stanowiska i wypracować rzetelne wytyczne – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Konfederacja Lewiatan