Podatek dochodowy – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw
22 października 2021

Podatek dochodowy – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

W nawiązaniu do toczących się prac nad ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 506), przedstawiamy propozycje zmian/poprawek do ustawy.

Konfederacja Lewiatan, KL/394/278/PP/2021

Pobierz stanowisko