Podatek od towarów i usług – uwagi Lewiatana
07 października 2021

Podatek od towarów i usług – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2021 r. znak PT1.8100.5.2021, kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (nr 435 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/375/265/PP/2021

Pobierz stanowisko