Podatek u źródła wymaga pilnych objaśnień – spotkanie Rady Podatkowej z resortem finansów
19 lipca 2023

Podatek u źródła wymaga pilnych objaśnień – spotkanie Rady Podatkowej z resortem finansów

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Zagadnienia dotyczące podatku u źródła, które wymagają pilnych objaśnień podatkowych, były przedmiotem spotkania członków Rady Podatkowej Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Szatański, dyrektor  Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów, Jakub Jankowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów, Rafał Mazur, zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru nad Kontrolami w Krajowej Administracji Skarbowej oraz ponad pięćdziesięciu ekspertów podatkowych z ramienia Rady Podatkowej KL.

MF powinno wydać objaśnienia podatkowe ws. podatku u źródła i statusu beneficial owner

Głównymi tematami rozmów były zagadnienia związane z samym podatkiem u źródła jak i związanym z nim statusem beneficial owner, które wymagają wyjaśnienia przez MF w formie objaśnień podatkowych. Należy wskazać, że projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła pojawił się w konsultacjach w 2019 r., ale jak dotąd nie został sfinalizowany.

Oczekujemy jasnych kryteriów dla zbadania statusu beneficial owner oraz należytej staranności – to jedne z postulatów ekspertów Rady Podatkowej KL.

Prekonsultacje do objaśnień podatkowych planowane na sierpień

W sierpniu możemy również spodziewać się prekonsultacji do objaśnień podatkowych, które będą punktem wyjścia do dalszych rozmów i dyskusji z MF.

Z uwagi na złożoną materię podatku u źródła oraz wiele kwestii do omówienie ustalono stworzenie grup roboczych dedykowanych konkretnym zagadnieniom związanym z tym podatkiem i dalsze robocze uzgodnienia z przedstawicielami MF.

Spotkanie odbyło się 19 lipca online.

Czytaj też:

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej

Prawo podatkowe dalej będzie upraszczane