Pogarszają się wyniki finansowe przedsiębiorstw
25 maja 2020

Pogarszają się wyniki finansowe przedsiębiorstw

Jak podaje w poniedziałkowym komunikacie GUS, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2020 uległy pogorszeniu. Wzrostowi przychodów (4,3% r/r) towarzyszył nieproporcjonalny wzrost kosztów (5,7% r/r), tym samym zmniejszając przestrzeń zysku.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan

W odniesieniu do działalności sprzedażowej te proporcje nie są znacząco lepsze: (3,8% wobec 4,5%). W analizowanej populacji (firmy średnie i duże z wybranych sektorów) wynik finansowy ze sprzedaży odnotowuje tąpnięcie (-9,9%). Głębokie pogorszenie odnotował wynik na operacjach finansowych (niemal czterokrotny spadek na minusie), co należy w dużym stopniu przypisywać dużemu osłabieniu złotego.

W efekcie drastycznie pogarszających się warunków gospodarczych wynik finansowy netto firm spadł o 28,6%, co stanowi skalę bez precedensu. Wyraźnie obserwowana jest polaryzacja podmiotów. Zysk netto wykazało 67,6% firm (o 1,9 pkt proc. mniej przed rokiem), a ich przychody z całości działalności zdecydowanie spadły (72,7% wobec 79,7%). Łączny zysk wśród firm z dodatnim wynikiem wzrósł o 5,7%, natomiast skala strat wśród podmiotów notujących stratę wzrosła o 87,3% r/r.

W obliczu piątkowych danych o koniunkturze w przemyśle, potwierdzają się trendy spadkowe: odsetek firm zyskownych spadł do 73,4% (o 2,6 pkt proc.), podobnie jak udział ich przychodów – 70,3% (spadek aż o 15 pkt proc.). Podobny obraz daje wskaźnik rentowności netto – obniży się on z 3,4% do 2,4%, a w niektórych gałęziach był ujemny. Wynik pod kreską odnotowały m.in. hotelarstwo i gastronomia (-7.9%), ograniczone administracyjnie przez 2 tygodnie I kwartału oraz doświadczające topniejącego popytu zagranicznego w niemal całym kwartale, czy transport i logistyka (-0,2%), wtórne wobec skali aktywności w całej gospodarce. Poprawę rentowności odnotowały m.in. działalność profesjonalna (5,4%) oraz handel (1,7%).

Wskaźnik płynności uległ poprawie, co prawdopodobnie związane jest z ostrożnością. Ograniczenie aktywności niektórych branż odzwierciedla się w strukturze rodzajowej kosztów: spadku zużycia materiałów oraz wzroście wynagrodzeń i usług obcych.

Bieżąca sytuacja gospodarcza nie sprzyja działalności eksportowej – wykazało ją nieznacznie mniej podmiotów (51%, spadek o 0,5 pkt proc.), poziom sprzedaży oraz udział przychodów eksportowych spadły. Niezmiennie jednak, podmioty realizujące taką działalność, mają lepsze charakterystyki ekonomiczno-finansowe, niż produkujący wyłącznie na kraj.

Nakłady inwestycyjne były wyższe o 4,3% od notowanych w I kwartale 2019 roku (przed rokiem wzrost sięgnął 22,8%), za co odpowiadały wyłącznie budynki – należy się więc spodziewać, że skala realizowanych inwestycji będzie wygasać. Nakłady inwestycyjne odnotowano m.in. przetwórstwie i handlu, natomiast ich wyraźny spadek dotknął logistyki.

Konfederacja Lewiatan