Polska Strategia Wodorowa – uwagi Lewiatana do projektu
05 sierpnia 2021

Polska Strategia Wodorowa – uwagi Lewiatana do projektu

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/306/222/DZS/2021

Pobierz