Polski Ład. Inwestycje mogą odpłynąć za granicę
14 września 2021

Polski Ład. Inwestycje mogą odpłynąć za granicę

• Zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie negatywnie wpłyną na inwestycje w Polskich Strefach Inwestycji. Nowe rozwiązania dotkną wszystkie firmy, które już uruchomiły programy inwestycyjne, a w szczególności te, które mają wieloetapowy, skomplikowany proces produkcyjny.
• Nowe przepisy, które mają dotyczyć już rozpoczętych inwestycji, w znaczący sposób zmieniają warunki inwestycyjne i stanowią złamanie obietnic składanych przez przedstawicieli rządu.
• Pomoc państwa stanie się iluzją, dlatego wiele inwestycji może zostać przeniesionych do innych krajów – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Głównym instrumentem pobudzającym inwestycje w Polsce jest tzw. Polska Strefa Inwestycji, która w 2018 r. zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne. Wejście do niej wiąże się z zobowiązaniem do zatrudnienia nowych pracowników oraz przeprowadzenia inwestycji, głównie w założenie lub rozbudowę zakładów produkcyjnych. W zamian za inwestycję w strefie i zatrudnienie dodatkowych pracowników dla inwestorów przewidziane jest zwolnienie z podatku dochodowego. Zwolnienie udzielane jest w formie tzw. decyzji o wsparciu i jest ograniczone kwotowo, czasowo oraz przedmiotowo.

Polski Ład wprowadza rewolucję w sposobie kalkulacji zwolnienia podatkowego. Zmiana ma dotknąć nie tylko nowe inwestycje w strefie, ale również inwestorów, którzy zainwestowali od 2018 r. i którzy obecnie rozliczają zwolnienie podatkowe.

Dotychczas, zwolnieniu podatkowemu podlegał cały dochód ze sprzedaży produktów wyprodukowanych na terenie strefy. Zgodnie z projektem, zwolnieniu podlegać będzie dochód jedynie z tej fazy produkcji, w której wykorzystana jest maszyna zakupiona/zmodernizowana w ramach inwestycji strefowej.
Przykład:
Dotychczasowa sytuacja: W produkcji, zwolniony z podatku jest dochód ze sprzedaży produktów wyprodukowanych w strefie, a zatem z całego procesu produkcji.
Co wprowadza Polski Ład: W przypadku inwestycji w nową obrabiarkę CNC, zwolnieniu podlegał będzie dochód tylko z fazy obróbki na tej maszynie. Reszta dochodu ze sprzedaży wyrobu gotowego będzie opodatkowana – a zatem trzeba będzie dochód zwolniony wydzielić z całego dochodu ze sprzedaży. Pozostałe fazy produkcji, np. okleinowanie, lakierowanie i składanie będą opodatkowane.

Wiele inwestycji w strefie dotyczy rozbudowy już istniejących zakładów produkcyjnych, w których wprowadza się nowe maszyny na już istniejących liniach produkcyjnych. W przypadku takich inwestycji obowiązek wydzielenia dochodu jest zbyt trudny w realizacji – systemy produkcyjne nie ewidencjonują faz produkcji tak drobiazgowo, aby można było wydzielić i wycenić każdą fazę przepływu na linii produkcyjnej. Systemy ewidencyjne przedsiębiorców nie są gotowe od stycznia na taką rewolucję. Nie da się dostosować systemu produkcyjnego dużej firmy w ciągu 3 miesięcy.

Inwestorzy strefowi, którzy przystępowali do rozbudowy zakładów od 2018 r., nie wiedzieli o tym wymogu – gdyby wiedzieli, to nie zaaplikowaliby o decyzję o wsparciu albo w ogóle nie podjęliby inwestycji w strefie, bo nie mogliby skorzystać z pomocy państwa.

– Wejście w życie nowych przepisów doprowadzi do odpływu inwestycji z naszego kraju. Polska Strefa Inwestycji będzie istniała tylko na papierze, bo nikt nie będzie potrafił rozliczyć zwolnienia podatkowego, więc pomoc państwa będzie iluzoryczna. Sąsiedzi Polski nie wprowadzili tak trudnych wymogów ewidencyjnych w podobnych zwolnieniach podatkowych, więc nowe inwestycje będą kierowane do m.in. Czech czy Słowacji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wbrew uzasadnieniu projektu Polskiego Ładu, rewolucja w strefie nie jest zmianą uszczelniającą podatki – zwolnienie podatkowe od początku było ograniczone kwotowo, czasowo i przedmiotowo, więc dotychczas i tak nie było możliwości dokonania optymalizacji podatkowej.

Dlatego Konfederacja Lewiatan proponuje usunięcie przepisów zmieniających sposób rozliczenia w strefie, lub wprowadzenie przepisu ze starego rozporządzenia dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych, który zapewniłby odroczenie udzielanego zwolnienia do momentu zakończenia inwestycji strefowej, albo wprowadzenie przepisu przejściowego wyłączającego spod nowej regulacji zwolnienia podatkowe z decyzji o wsparciu uzyskanych przed 2022 r.

Konfederacja Lewiatan

foto na stronie głównej: twitter.com/MF_GOV_PL