Polski Ład – uwagi i propozycje zmian podatkowych
08 lutego 2022

Polski Ład – uwagi i propozycje zmian podatkowych

Uwzględniając zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości w zakresie rozumienia i stosowania przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.), przekazujemy postulaty zmian w przepisach oraz pytania wymagające wyjaśnienia. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów na spotkanie z przedsiębiorcami oraz członkami Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, podczas którego chcielibyśmy omówić zgłaszane postulaty i wątpliwości.

KL/36/20/PP/2022

Pobierz stanowisko