Pomoc dla firm, które będą budowały stacje do tankowania wodorem nie tylko aut
11 stycznia 2021

Pomoc dla firm, które będą budowały stacje do tankowania wodorem nie tylko aut

• Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra klimatu i środowiska pomoc publiczna powinna objąć budowę stacji do tankowania wodorem samochodów.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan wsparcie powinny też otrzymać osoby fizyczne instalujące punkty ładowania oraz firmy, które będą inwestowały w stacje przeznaczone do tankowania wodorem innych pojazdów, np. pociągów.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Środki na wsparcie budowy infrastruktury powinny być alokowane w najbliższych latach dla infrastruktury ładowania aut elektrycznych, a dla stacji tankowania wodoru alokacja środków powinna stopniowo wzrastać wraz z faktycznym wprowadzaniem rozwiązań transportowych na bazie wodoru.

Ponadto o wsparcie na instalacje powinny mieć możliwość ubiegać się również osoby fizyczne. W domu ładuje się ok. 50% samochodów elektrycznych. Stąd wsparcie infrastruktury domowej jest konieczne.

– Proponujemy, aby pomoc publiczna objęła inwestycje w stacje do tankowania wodorem nie tylko samochodów, leczy także innych pojazdów. W średnio- i długoterminowej perspektywie wodór może znaleźć zastosowanie w transporcie ciężkim, lotniczym, morskim i przemyśle – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Możliwość szerszego wykorzystania napędu wodorowego przewiduje strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, przygotowana przez Komisję Europejską. Czytamy w niej, że „pociągi napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi mogłyby zostać wprowadzone na innych nadających się do tego trasach komercyjnych linii kolejowych, których elektryfikacja jest trudna lub nieopłacalna. Obecnie bowiem około 46% połączeń głównych jest w dalszym ciągu obsługiwanych przy pomocy technologii Diesla. Niektóre zastosowania wodorowych ogniw paliwowych w kolejnictwie (np. zespoły trakcyjne) są już teraz konkurencyjne pod względem kosztów w stosunku do technologii Diesla.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301

Takie stanowisko wzmacnia inicjatywa Ministerstwa Środowiska i Klimatu z lipca 2020 r., kiedy to przedsiębiorstwa energetyczne obok innych przedstawicieli spółek sektora energetycznego i transportowego podpisały list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Budowa „Strategii Wodorowej Polski do 2030 r.” jest podstawowym celem, w tym wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego.

Konfederacja Lewiatan