Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana
23 maja 2024

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana

Przekazuję szczegółowe uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 92, druki sejmowe nr 342 i 374).

KL/287/78/NK/2024

Pobierz