Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
03 czerwca 2022

Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 2290), przedstawiamy propozycję poprawki.

KL/217/103/RL/2022