Ponad 85% firm dobrze przygotowana do pracy w nowych warunkach
08 czerwca 2020

Ponad 85% firm dobrze przygotowana do pracy w nowych warunkach

• Ponad 85% firm ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre lub bardzo dobre.
• Jednocześnie 79% z nich odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych w tym zakresie.

 

 

W ramach projektu „Safely Get Back to Work in the new normal” („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności”), który powstał z inicjatywy trzech największych firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup, a do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, zapytaliśmy pracodawców o ich przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w nowej rzeczywistości.

Firmy dobrze oceniają swoje przygotowanie do pracy w nowych warunkach, ponad 86% z nich posiada dokumenty określające nowe procedury bezpieczeństwa. Zabezpieczenia, z których przedsiębiorcy korzystają najczęściej to: środki odkażające, indywidualne środki ochrony osobistej, praca zdalna, czy dystans w miejscu pracy i zabezpieczenie stanowisk. Co ciekawe, tylko 26% respondentów deklaruje wykorzystanie diagnozowania zdrowia i badania pracowników.

– Brak spójnych przepisów, a co za tym idzie jednolitego stanowiska urzędów, tłumaczy ostrożność pracodawców w korzystaniu z tego rozwiązania np. w zakresie badania temperatury – komentuje Anna Wicha, prezes zarządu Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Director, Adecco. Odpowiadając na pytanie, które procedury w jakim obszarze są najtrudniejsze do wdrożenia, najczęściej wskazanymi odpowiedziami były: korzystanie z przestrzeni wspólnych, dystans w miejscu pracy i zabezpieczenie stanowisk pracy oraz diagnoza zdrowia i badania pracowników.

Aż 79% respondentów odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych. Jak mówi Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal w ManpowerGroup w Polsce – Mimo iż wiele instytucji publicznych opublikowało swoje rekomendacje, rozproszenie informacji i duży poziom ich ogólności nie dają pełnej wiedzy na temat możliwych i odpowiednich czynności zabezpieczających, które należałoby podjąć. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na brak dodatkowych źródeł finansowania. 40% przebadanych firm deklaruje, iż wydatki związane z wdrożeniem nowych środków w zakresie BHP stanową miedzy 1 a 3% budżetu kosztowego, w przypadku 11% firm jest to już ponad 5% tego budżetu.

Nowe środki zabezpieczające wpływają nie tylko na koszty, ale również na nowy sposób organizacji pracy: 56% respondentów uważa, że wpłynie to na ograniczenie produktywności i wydajności firmy, 53% jest zdania iż zmniejszy się rentowność działalności. Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności wskazuje 29% respondentów, a wzrost cen towarów i usług 22%.

Pracodawcy dość dobrze odnaleźli się w nowych warunkach, ale kosztowało ich to wiele wysiłku. Szczególnie odczuwalny był brak konkretnych wytycznych, które adekwatnie do potrzeb można byłoby zastosować.

– Niektóre obszary takie jak możliwość mierzenia temperatury czy zrobienia testów oraz praca zdalna potrzebują nowych przepisów, które na stałe zagoszczą w polskiej legislacji. W zakresie pracy zdalnej już teraz widzimy, że ta forma pracy na stałe zagości na naszym rynku i konieczne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych nie tylko w kolejnej tarczy, ale w Kodeksie pracy – podsumowuje Liliana Strupp, członek Zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska.

Pełne podsumowanie ankiety:
https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2020/06/BEZPIECZNY-POWR%C3%93T-DO-PRACY-czy-jeste%C5%9Bmy-gotowi.pdf

Kontakt: Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR, azielinska@polskieforumhr.pl, Tel. 665 355 335.

Konfederacja Lewiatan