Poradnik dla pracodawców – jak zatrudnić obywatela Ukrainy
05 stycznia 2023

Poradnik dla pracodawców – jak zatrudnić obywatela Ukrainy

fot. Tim Gouw Bwki / unsplash

Nieznajomość języka polskiego, zmieniające się przepisy, brak „jednego okienka”, aby zatrudnić cudzoziemca – to niektóre z wielu barier, które napotykają przedsiębiorcy. W poradniku zebrane zostały nie tylko przepisy dotyczące zatrudniania, ale też wskazane proste procedury, jak przejść drogę do skutecznego zatrudnienia pracownika z Ukrainy.

Wiele firm sygnalizuje, że nie ma wystarczającej wiedzy, jakie warunki należy spełnić, żeby móc legalnie zatrudnić obywateli Ukrainy. Procedury w tym zakresie są skomplikowane i niejednoznaczne. Z badania Indeks Lewiatana wynika, 83 proc. polskich firm nie zatrudnia Ukraińców i nie planuje tego w przyszłości.

Dlatego powstał praktyczny poradnik „Zatrudnienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”.

Odmienne zasady zatrudnienia w Polsce i na Ukrainie są barierą

Jak podkreśla Łukasz Arendt, koordynator projektu w Konfederacji Lewiatan, formy zatrudnienia w Ukrainie różnią się od zasad polskich. Pracodawcy, szczególnie z sektora MŚP, mają niewielką wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur i zasad zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.

Wsparcie pracodawców w tym obszarze wydaje się istotnym elementem modelu aktywizacji – mówi. Z kolei obywatele Ukrainy powinni uzyskać pakiet informacji dotyczący specyfiki różnych form zatrudnienia w Polsce.

Słaba znajomość polskiego wśród Ukraińców dużą przeszkodą przy zatrudnieniu

Główną barierą wejścia na polski rynek pracy dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku jest znikoma znajomość języka polskiego, nieodpowiednia z punktu widzenia potrzeb pracodawców.

W poradniku wyraźnie wskazano też, że należy zlecić tłumaczenie wszystkich dokumentów, z których wynikają prawa lub obowiązki cudzoziemca, na język dla niego zrozumiały – poza przypadkami wprost sprecyzowanymi w przepisach prawa.

Dokumenty o legalnym pobycie Ukraińca są kluczowe

Poradnik zawiera wiele praktycznych wskazówek i przykładów konkretnych sytuacji, jakie występują w firmach. Wśród rad dla pracodawców jest m.in. przypomnienie, że mają oni obowiązek żądania od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski. Co więcej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przechowywania kopii dokumentu pobytowego przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Autorami poradnika są eksperci z C&C Kancelaria prawna Ciszek sp.k: radca prawny Przemysław Ciszek, radca prawny dr Izabela Florczak i doradca podatkowy Wojciech Garczyński.

Poradnik można pobrać bezpłatnie TUTAJ

Poradnik został przygotowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechten­stein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.