Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027
16 maja 2023

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Efekty polsko-ukraińskich konsultacji na temat finalizowanych dokumentów programowych i finansowych Programu Interreg były prezentowane podczas spotkania w ramach prac Komitetu Monitorującego programu współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Przedstawiciele Lewiatana – Dariusz Jodłowski, Pracodawcy Lubelszczyzny oraz dr Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, uczestniczyli w pracach Komitetu Monitorującego (KM) programu współpracy transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, który wystartował w praktyce w styczniu 2023 r.

Program ten przewiduje realizację wspólnych inicjatyw w sumie za ponad 170 mln euro ze środków Unii Europejskiej. Koncentruje się on na wspólnych wyzwaniach w zakresie ochrony środowiska, kultury i zrównoważonej turystyki, opieki zdrowotnej, współpracy obywateli i instytucji oraz bezpieczeństwa i ochrony granic. Nie ulega wątpliwości, że rosyjska agresja na Ukrainę w lutym 2022 r. jeszcze mocniej uwypukliła wagę współpracy transgranicznej we wschodnich regionach Unii Europejskiej, w tym wypadku pomiędzy Polską i Ukrainą.

Na spotkaniu KM w dniu 16 maja 2023 zaprezentowano efekty polsko-ukraińskich konsultacji na temat finalizowanych dokumentów programowych i finansowych Programu Interreg. Do końca lipca 2023 r.  trwa pierwszy nabór wniosków projektowych w ramach priorytetów: Zdrowie (z budżetem wielkości 37,36 mln euro) oraz Środowisko (budżet 43,75 mln euro).

Drugi nabór wniosków dla kolejnych osi priorytetowych Programu: Turystyka (z budżetem 35,87 mln euro) i Współpraca (budżet 5,11 mln euro) przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej jest planowany w 2024 roku.