Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS
27 listopada 2020

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – wypracowanie stanowiska Zespołu.
  2. Rozpoczęcie analizy systemu ubezpieczeń społecznych.
  3. Sprawy różne.

Konfederacja Lewiatan