Postulat w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
07 maja 2020

Postulat w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

W związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie obecnej sytuacji dotyczącej COVID-19 i wprowadzenie modyfikacji przedmiotowego rozporządzenia poprzez wydłużenie okresu dostosowawczego z 6 do 12 miesięcy. Konfederacja Lewiatan szczegółowo przedstawia swój postulat.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/239/166/AM/2020