Postulaty działań, które pomogą firmom przetrwać
14 marca 2020

Postulaty działań, które pomogą firmom przetrwać

  • Lewiatan ze zrozumieniem przyjmuje wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, ponieważ obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga podejmowania bardzo trudnych decyzji.
  • Wstrzymanie działalności wielu firm, oznaczać będzie jednak poważne straty, a w wielu przypadkach utratę ich płynności finansowej i problem z dalszym funkcjonowaniem.
  • Dlatego konieczne jest m.in. uruchomienie nieoprocentowanych kredytów z odroczonym terminem spłaty, dotacji na pokrycie kosztów stałych działalności dla firm, które utraciły zdolność regulowania zobowiązań, zwiększenie gwarancji BGK czy limitów pomocy de minimis.

Wstrzymanie działalności firm, spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, oznaczać będzie poważne straty, a w wielu przypadkach utratę płynności finansowej i problem z dalszym funkcjonowaniem. Brak sprzedaży i przychodów, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia wypłat wynagrodzeń pracowników, ponoszenia kosztów stałych działalności, tj. koszty najmu lub dzierżawy lokalu, opłaty za energię, ochronę, podatki i składki ZUS, oznacza dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają zgromadzonej gotówki konieczność zadłużenia przedsiębiorstwa i walkę o przetrwanie.

W ślad za radykalnymi działaniami służącymi ochronie zdrowia obywateli, należy zastosować równie daleko idące wsparcie dla przedsiębiorców, działających w najbardziej poszkodowanych branżach.

Lewiatan proponuje następujące rozwiązania, które pozwolą firmom przetrwać ten trudny okres:

Wsparcie przy wypłacie wynagrodzeń

Kluczowe dla przetrwania firm jest utrzymanie płynności finansowej, dlatego przygotowywany Pakiet osłonowy musi wesprzeć przedsiębiorców w wypłacie wynagrodzeń i spłacie zobowiązań wobec innych firm – a więc przeciwdziałać efektowi domina, w którym bankructwo jednego podmiotu pociąga za sobą kolejne.

Uruchomienie nieoprocentowanych kredytów

Należy bezwzględnie uruchomić nieoprocentowane kredyty z odroczonym terminem spłaty, dotacje na pokrycie kosztów stałych działalności dla firm, które utraciły zdolność regulowania zobowiązań. Należy zwiększyć gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego i limity pomocy de minimis.

Uchylenie sankcji dla dłużnika

Należy uchylić wszelkie sankcje przewidziane za nieterminowe regulowanie zobowiązań, w szczególności te nakładane na dłużnika w ramach ulgi na złe długi w PIT, CIT i VAT.

Odroczenie terminów i obowiązków

Uwzględniając braki kadrowe w firmach powodowane zamknięciem szkół i przedszkoli apelujemy o odroczenie wszystkich terminów i obowiązków przypadających do spełnienia w marcu i kwietniu 2020 r., w szczególności terminów sporządzenia, podpisania i złożenia sprawozdań finansowych, złożenia deklaracji i zeznań podatkowych, zapłaty podatków i składek ZUS.

Zwolnienie z obowiązku zwrotu pieniędzy za sprzedane bilety

Przedsiębiorców organizujących wydarzenia, które zostały odwołane, należy zwolnić z konieczności zwrotu kwoty za zakupione bilety, gdy przychody z tytułu tych biletów w większości przypadków zostały już wydatkowane na organizację wydarzenia. Analogiczne rozwiązania należy wprowadzić we wszystkich branżach narażonych na podobne sytuacje.

Jakie ograniczenia dla biznesu oznacza wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego?

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza całkowity zakaz prowadzenia działalności restauracyjnej, hotelarskiej, handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, organizacji targów, wystaw i konferencji, prowadzenia jakiejkolwiek działalności twórczej, kulturalnej
i rozrywkowej związanej ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki, działalności kin, klubów, dyskotek, basenów, siłowni, klubów fitness.

W okresie obowiązywania ograniczeń wstrzymany będzie międzynarodowy przewóz pasażerów w transporcie kolejowym i morskim, sprzedaż za granice takich produktów jak np. gogle ochronne, maski i kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe i nitrylowe wymagać będzie zgłoszenia właściwemu wojewodzie.

Firmy zmuszone do przestoju ekonomicznego, zgodnie z obecnymi przepisami będą obciążone koniecznością wypłaty pracownikom wynagrodzenia tzw. postojowego, mimo tego, że nie świadczą oni pracy.

Konfederacja Lewiatan