Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora OZE (aktualizacja)
26 marca 2020

Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora OZE (aktualizacja)

W nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020) oraz konsultacji tzw. pakietu zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian do przedmiotowej ustawy wraz z dalszymi postulatami legislacyjnymi.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/126/75/DZS/2020