Postulaty Konfederacji Lewiatan mające na celu usprawnienie procesu deklarowania i rejestracji samochodów elektrycznych
08 stycznia 2021

Postulaty Konfederacji Lewiatan mające na celu usprawnienie procesu deklarowania i rejestracji samochodów elektrycznych

Uwzględniając działania Ministerstwa Finansów mające na celu upowszechnienie elektromobilności,
przedstawiamy postulaty branży motoryzacyjnej, których uwzględnienie pozwoli na usprawnienie procesu
deklarowania i rejestracji samochodów elektrycznych.

Konfederacja Lewiatan, KL/7/4/PP/2021

Pobierz