Postulaty Lewiatana. Przyspieszenie cyfryzacji ważne dla gospodarki i administracji
14 lipca 2023

Postulaty Lewiatana. Przyspieszenie cyfryzacji ważne dla gospodarki i administracji

Sprawne przeprowadzenie aukcji 5G, przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie reformy usług cyfrowych (DSA, DMA), przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń, przygotowanie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji – proponują m.in. w nowej kadencji parlamentu eksperci Konfederacji Lewiatan.

Przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki  jest kluczowe dla dalszego rozwoju kraju. Według raportu „Digital Challengers” firmy McKinsey & Company, przyspieszona cyfryzacja może przynieść  gospodarce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 roku oraz silniejszą odporność na kryzysy.

Robotyzacja zwiększy konkurencyjność

Po pandemii koronawirusa zmieniło się podejście do automatyzacji fabryk, rozpoczął się światowy wyścig o szybszą automatyzację i robotyzację pozwalającą na zdalne zarządzanie produkcją. Inwestycja w robotyzację to przyszłość przemysłu, to przede wszystkim element zwiększenia konkurencyjności. 

– Wprowadzenie technologii 5G ma ogromne znaczenie dla rozwoju przemysłu. 5G to pierwsza szeroko wykorzystywana sieć bezprzewodowa stworzona z myślą o zastosowaniach przemysłowych. 5G zapewnia skalowalność i niezawodność potrzebną do obsługi niezliczonych inteligentnych urządzeń i czujników stosowanych w sektorze produkcyjnym, podłączenie miliona urządzeń na kilometr kwadratowy, a także ultraszybkie przesyłanie danych, praktycznie bez opóźnień. Rozwój nowych technologii pozwala także wykorzystywać urządzenia pomagające w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, np. poprzez optymalizację wydobycia surowców – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Cyfryzacja zmieni administrację

Cyfryzacja to także transformacja państwa. Nie chodzi o zakup systemów i sprzętu. To wykorzystanie nowych technologii, żeby państwo mogło stać się usługowe, efektywniejsze, sprawniejsze i lepiej przygotowane do wyzwań przyszłości. Transformacja cyfrowa to w dużym stopniu transformacja administracji rządowej. To przemodelowanie całej filozofii funkcjonowania państwa.

Raport Lewiatana. Jak zachęcić osoby 50+ do korzystania z nowych technologii?

Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką

Postulaty Lewiatana dotyczące cyfryzacji gospodarki i administracji

  • sprawne przeprowadzenie przez Prezesa UKE aukcji 5G, koniecznej dla rozwoju przemysłu 4.0 i nowoczesnej gospodarki.
  • przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
  • szybkie przyjęcie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji w Polsce (Prawo Komunikacji Elektronicznej).
  • przyjęcie jasnego stanowiska w sprawie nowego modelu finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w UE (tzw. koncepcja „fair share”).
  • wdrożenie reformy usług cyfrowych na poziomie krajowym oraz wskazanie niezależnej instytucji, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem usług cyfrowych w Polsce.
  • przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń w Polsce.
  • jak najszybsza rewizja KPO, z uwzględnieniem postulatów rynku, i uruchomienie środków KPO (komponent cyfrowy).
  • przejście na „domyślność cyfrową”, rozumianą jako pierwszeństwo rozwiązań cyfrowych przed procesem analogowym.
  • likwidacja barier dla biznesu przez usunięcie wymogów stosowania przez przedsiębiorców dokumentów lub realizacji procesów wyłącznie w formie papierowej.
  • upowszechnienie podpisu elektronicznego i respektowanie go przez organy administracji publicznej.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona >>

Konfederacja Lewiatan