Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy
07 września 2023

Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej, zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami czy zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych firm – to propozycje Lewiatana, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu.

– Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i przekłada się na wyższą wydajność przedsiębiorstw. Tymczasem według raportu „Global Gender Gap Report 2022”, Światowego Forum Ekonomicznego, pod względem równości wynagrodzeń otrzymywanych za tę samą pracę, Polska zajęła 119 miejsce wśród 145 państw. Jedynie 27,8 % firm zatrudnia kobiety na wyższym szczeblu menedżerskim, a wśród członków zarządów odsetek pań wynosi zaledwie 25%. Te dane są szczególnie zastanawiające, gdy weźmiemy pod uwagę, że aż 68,27% osób, które posiadają wykształcenie biznesowe bądź administracyjne to kobiety – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dominacja mężczyzn w organach decyzyjnych nie jest związana z brakiem odpowiednich kwalifikacji u kobiet.  Badania HAYS wskazują, że główną barierę w rozwoju kariery  kobiet stanowią stereotypy i nastawienie wobec kandydatek. Kobiety borykają się z następującymi przeszkodami: faworyzowanie mężczyzn (55%), stereotypy płciowe (53%), zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet (48%), brak zaufania do kwalifikacji (42%) oraz szklany sufit (33%).

Niezwykle ważna jest edukacja i walka ze stereotypami płciowymi oraz przejawami dyskryminacji w pracy, jak również budowanie środowiska opartego na równości, transparentności i partnerstwie.

Propozycje Lewiatana

Aby kobiety były traktowane na równi z mężczyznami, konieczne jest:

  • wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej.
  • zrównanie praw kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzeń.
  • zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych.
  • promowanie rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez działania informacyjno-komunikacyjne, wskazywanie standardów.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan