Powrót pojazdów – wspólny apel TLP i organizacji branżowych do Komisji Europejskiej
14 lutego 2022

Powrót pojazdów – wspólny apel TLP i organizacji branżowych do Komisji Europejskiej

fot. Olga Dudareva / Unsplash

TLP razem z innymi organizacjami przewoźników z Europy: z Litwy, Bułgarii, Węgier, Chorwacji i Rumunii ponownie wzywa Komisję Europejską do zaproponowania moratorium na wdrożenie przepisu o powrocie pojazdu do państwa siedziby firmy co osiem tygodni (wymaganego Pakietem Mobilności I), do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

List w tej sprawie został zaadresowany do Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu. Nasz poprzedni apel wysłaliśmy do Adiny Valean, Komisarz ds. Mobilności i Transportu 31 stycznia br.

Jest niezwykle niepokojące, że na razie nic nie wskazuje na to, aby podjęto jakiekolwiek dalsze kroki w celu zmiany przepisu o powrocie pojazdu do państwa siedziby firmy co osiem tygodni. Uważamy, że środek ten może skutkować jeszcze wyższymi kosztami, nie tylko dla transportu drogowego, ale także dla innych branż i ostatecznie dla konsumentów w momencie, gdy branża ta boryka się z gwałtownie rosnącymi cenami energii, brakiem ciężarówek i kierowców oraz pandemią COVID. Tymczasem jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, obowiązek ten wejdzie w życie już 21 lutego br.

W tym kontekście należy wiedzieć, że Komisja Europejska opublikowała 19 lutego 2021 r. wyniki dwóch badań, które zleciła jeszcze w 2020 r., aby ocenić potencjalne skutki dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności I, przyjętego 15 lipca 2020 r. W badaniu brało udział TLP oraz firmy członkowskie.

Te dwa wymogi tj. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego UE siedziby firmy co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych w międzynarodowych przewozach kombinowanych, zostały dodane przez Parlament Europejski i Radę UE, nie będąc częścią pierwotnej propozycji Komisji. W związku z tym w trakcie negocjacji nad Pakietem Mobilności, Komisja wyraziła obawę, że są one sprzeczne z ambicjami dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Te dwa przepisy nie zostały bowiem poddane ocenie wpływu przed przyjęciem Pakietu przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia oceny ich wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek.

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu. Nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

TLP