Pracodawcy apelują do rządów o skoordynowane przywracanie swobody przemieszczania się i otwieranie granic dla działalności gospodarczej
21 maja 2020

Pracodawcy apelują do rządów o skoordynowane przywracanie swobody przemieszczania się i otwieranie granic dla działalności gospodarczej

Konfederacja Lewiatan razem z federacjami pracodawców z Czech, Niemiec, Austrii i Słowacji apeluje do państw UE o ścisłą współpracę z biznesem i lepszą koordynację działań w zakresie swobodnego przemieszczania się pracowników w czasie pandemii COVID-19.

Bardzo doceniamy nadzwyczajne wysiłki państw członkowskich i unijnych instytucji, aby umożliwić swobodny przepływ osób, towarów i usług w obrębie wewnętrznych granic UE w tym trudnym czasie. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska wprowadziła ważne instrumenty w celu zapewnienia integralności Jednolitego Rynku i wspierania lepszej koordynacji działań między państwami członkowskimi. Są to zalecenia przedstawione w ostatnim Komunikacie w sprawie „Stopniowego i skoordynowanego podejścia do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych”, które należy wdrożyć na szczeblu krajowym, jako element strategii wyjścia z kryzysu.

Jednak pomimo tych wysiłków, wciąż istnieją liczne bariery, z których wiele spowodowanych jest jednostronnymi działaniami na poziomie państw. Warto w tym kontekście pamiętać, że ożywienie gospodarcze w dużej mierze zależy od naszej zdolności do przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen. Wiele krajów zamknęło granice i ograniczyło ruch graniczny. Ponadto, na przejściach granicznych wprowadzono skomplikowane i często nieskoordynowane pomiędzy państwami ograniczenia, przepisy i zasady. Nadal powoduje to niepewność prawną i opóźnienia w transporcie towarów, świadczeniu usług i swobodnym przepływie pracowników. Otwarcie granic wewnętrznych dla działalności gospodarczej musi być priorytetem.
Rozumiemy potrzebę wprowadzenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale potrzebujemy przywrócić sprawne funkcjonowanie naszych gospodarek – dostarczając towary, usługi i umożliwiając swobodny przepływ pracowników. My, jako przedstawiciele biznesu, deklarujemy gotowość do wzięcia udziału w przywracaniu europejskiego stylu życia i apelujemy do naszych rządów o wdrożenie zaleceń Komisji i stworzenie ku temu sprzyjających warunków.

– Swobodny przepływ pracowników i towarów jest niezbędnym elementem przywrócenia sprawnego funkcjonowania europejskich firm. Bez tego wiele z nich będzie narażonych na konieczność zamrożenia lub obniżenia wynagrodzeń swoim pracownikom, a w ostateczności również dokonywania zwolnień – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

– To ważna inicjatywa federacji pracodawców z naszego regionu, która wychodzi naprzeciw postulatom firm. Otrzymujemy wiele zapytań od polskich i zagranicznych firm o obowiązujące regulacje w zakresie przekraczania granic. Istotne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mieli szybki i łatwy dostęp do tych informacji. Ważne jest także skoordynowane przywracanie swobód unijnego rynku – dodaje Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli.

Stanowisko pracodawców

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko pracodawców (eng)