Pracodawcy apelują o odrzucenie przepisów o wakacjach kredytowych zawartych w tarczy 4.0
28 maja 2020

Pracodawcy apelują o odrzucenie przepisów o wakacjach kredytowych zawartych w tarczy 4.0

• W Sejmie trwają prace nad przepisami zawartymi w tarczy 4.0, umożliwiającymi zawieszenie spłaty kredytu, maksymalnie do 3 miesięcy.
• Konfederacja Lewiatan apeluje o zaprzestanie prac nad tą regulacją, ponieważ pogłębi kryzys gospodarczy.

– Bezpośrednim skutkiem wprowadzenia nowych przepisów będzie opóźnienie przepływów pieniężnych, znaczące obniżenie płynności kredytodawców, zagrożenie bezpieczeństwa depozytów klientów, ograniczenie możliwości kontynuowania akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych, a także ograniczenie skali prowadzenia działalności gospodarczej wynikające ze zmniejszenia dochodów, a także dodatkowego obciążenia banków kosztami operacyjnymi. Jednocześnie banki wciąż zobowiązane będą do wypłaty odsetek z tytułu depozytów. Istotne jest także, że kredytodawcy przyjęli już samoregulację, która obowiązuje od 16 marca tego roku- zauważa mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W przypadku, gdyby posłowie odrzucili apel o rezygnację z wprowadzenia wakacji kredytowych w formie zaproponowanej przez rząd, Lewiatan postuluje zmiany do ustawy, które ograniczą ryzyko negatywnych skutków regulacji. Chodzi m.in. o wydłużenie vacatio legis, czy ustalenie okresu obowiązywania przepisów.

Konfederacja Lewiatan