Pracodawcy wzywają rząd do rezygnacji z podatku od reklamy
03 lutego 2021

Pracodawcy wzywają rząd do rezygnacji z podatku od reklamy

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów oraz Konfederacja Lewiatan z ogromnym niepokojem przyjmują zapowiedź rządu wprowadzenia kolejnego już w 2021 r. podatku obciążającego przedsiębiorców – tym razem branży medialnej. Wzywają rząd do wycofania się z tego pomysłu.

To kolejny, na przestrzeni kilku miesięcy, podatek nakładany w okresie pandemii i spowolnienia gospodarczego na tę branżę. W lipcu 2020 r. w ramach tzw. antykryzysowej tarczy 3.0. rządzący wprowadzili bowiem opłatę od audiowizualnych usług medialnych na żądanie (tzw. podatek od VoD).

– Kolejny podatek uderzy w najważniejsze źródło przychodu prywatnych mediów – reklamę. Biorąc pod uwagę strukturę przychodów mediów publicznych nie mamy wątpliwości, że ta regulacja wpłynie negatywnie właśnie na rynek mediów prywatnych w Polsce, zwiększając niepewność inwestycyjną i ograniczając jej rozwój. Projektowana regulacja dubluje bardzo zaawansowane prace nad podatkiem cyfrowym toczące się na forum OECD oraz unijnym. Samodzielne wprowadzenie nowego podatku zdecydowanie pogorszy konkurencyjność polskich mediów – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Wpływy z podatku mają wesprzeć szeroko pojętą kulturę, w tym zapewnić medialny pluralizm. Jednocześnie jednak obłożenie podatkiem tych samych mediów, w wielu przypadkach zagrozi ich gospodarczej egzystencji, a tym samym – wbrew założeniom projektodawcy – zuboży ich liczbę.

Konsekwencją wprowadzenia nowego podatku będzie wzrost ceny reklamy w Polsce, co docelowo dotknie konsumenta. Podobny mechanizm wywołały obowiązujące od 2021 r. nowe podatki od sprzedaży detalicznej i napojów słodzonych. Ich skutki już odczuwają Polacy podczas codziennych zakupów.

Przedsiębiorcy zwracają także uwagę, że projekt w przepisach przejściowych wprowadza bardzo istotne zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji dotyczące zwiększenia z 33% do 49% limitu kwartalnego czasu nadawania audycji i muzyki w języku polskim. Jest to absolutnie niedopuszczalna praktyka, aby w projekcie wprowadzającym nowe obciążenia podatkowe, którego gospodarzem jest minister finansów, wprowadzać „kuchennymi drzwiami” tak istotną zmianę mającą przełożenie na strukturę nadawanych kanałów.

Ważną kwestią jest także uzasadnienie nałożenia nowego podatku. Jeżeli rząd twierdzi, że nowy podatek ma służyć walce ze skutkami pandemii, dlaczego regulacja nie jest ograniczona czasowo (na czas pandemii lub określony okres po jej zakończeniu).

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów oraz Konfederacja Lewiatan wzywają rząd do wycofania się z propozycji wprowadzenia kolejnego podatku obciążającego przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan