Pracodawcy zadowoleni ze zmian w ustawie o OZE
31 sierpnia 2020

Pracodawcy zadowoleni ze zmian w ustawie o OZE

• Rada OZE w Konfederacji Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Ministerstwa Klimatu, zawarte w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
• Dotyczą one m.in. wydłużenia do 30 czerwca 2026 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego lub systemu taryf FIP/FIT, czy też wprowadzenia zasady, że rząd określi maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji na lata 2022-2026, a nie tak jak było dotychczas jedynie na następny rok kalendarzowy.

– Wydłużenie do 30 czerwca 2026 roku okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego lub systemu taryf FIP/FIT oraz do 30 czerwca 2045 r. końcowych dat obowiązywania obu systemów, to krok w dobrym kierunku. Przyczyni się do zwiększenia pewności działania uczestników rynku, zwłaszcza w technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1-2 lata, a tym samym zapewni realizację przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Rada OZE Konfederacji Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje także zawartą w projekcie ustawy propozycję podniesienia z 0,5 MW do 1 MW progu mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, od którego wymagana jest koncesja na wytwarzanie energii w instalacji OZE. To może być początek drogi w kierunku stopniowej deregulacji rynku OZE. W przypadku klasycznej energetyki koncesja jest wymagana dopiero w przypadku instalacji o mocy większej niż 50 MW.

– Popieramy wprowadzenie zasady, że rząd określa maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji na lata 2022-2026. To rozwiązanie ustabilizuje rynek – dodaje Dominik Gajewski.

Zdaniem Rady OZE konieczne jest również zapewnienie równego dostępu do przejrzystych danych dotyczących funkcjonujących na rynku instancji OZE. Cykliczne podawanie przez prezesa URE posiadanych przez niego danych dotyczących mocy zainstalowanych instalacji OZE (w podziale na instalacje objęte poszczególnymi systemami wsparcia) pozwoli zwiększyć przejrzystość rynku, zapewni jasne informacje dla inwestorów i społeczeństwa oraz umożliwi prowadzenie skutecznego monitorowania wychodzenia instalacji z Systemu Zielonych Certyfikatów, a także postępu w realizacji celu OZE. Kwestia ta wydaje się szczególnie istotna z perspektywy konieczności realizacji celów polityki energetycznej w zakresie udziału energii z OZE.

– Proponujemy też wprowadzenie zasady, że ceny referencyjne ustalane na podstawie delegacji ustawowej obowiązują do momentu ustalenia nowych cen oraz zmianę w mechanizmie rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego, zwłaszcza dla prosumenta biznesowego – podkreśla Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan