Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji
02 lutego 2024

Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji

W szkoleniu na temat arbitrażu i mediacji, w ramach projektu SUKRAM, wzięło udział ponad 20 prawników z Ukrainy. Było ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W inauguracji zajęć uczestniczył m.in. ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej.

Szkolenie dla prawniczek, prawników, weteranów i pracowników Ministerstwa Obrony i Sprawiedliwości Ukrainy otworzyli ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji  Andrzej Szeptycki, radca handlowy Ambasady USA w Warszawie James Lindley oraz Christopher Abrams z USAID.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności (rule of law), która jest kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy.

Projekt zakończył się wielkim sukcesem i organizatorzy już otrzymują zapytania o kolejne edycje. Tworzy się też lista zainteresowanych uczestników.

Projekt SUKRAM jest praktycznym wyrazem szerokiego wsparcia dla Ukrainy i głębokiego przekonania, jak ważna jest współpraca z instytucjami Ukrainy na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości a także   z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan współpracuje też od dłuższego czasu z ukraińską organizacją przedsiębiorców SUP .

Szkolenie odbyło się w dniach 29 stycznia – 2 lutego.