Prawo o ustroju sądów powszechnych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
20 maja 2022

Prawo o ustroju sądów powszechnych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan („KL”) chce odnieść się do projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych („Projekt”), opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (nr w wykazie prac: UD322). KL popiera główny cel Projektu, jakim jest stworzenie struktury sądownictwa powszechnego, która w sposób sprawny i adekwatny pozwoli na realizację potrzeb społecznych i gospodarczych.

KL/194/89/GR/2022

Pobierz