Prawo ochrony środowiska – uwagi Lewiatana do senackiego projektu ustawy
22 kwietnia 2021

Prawo ochrony środowiska – uwagi Lewiatana do senackiego projektu ustawy

Przekazujemy stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie rozwiązań zaproponowanych w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Konfederacja Lewiatan, KL/181/133/DZS/2021

Pobierz