Preferencje podatkowe dla firm wspierających ofiary wojny w Ukrainie – uwagi Lewiatana do rozporządzenia
24 marca 2022

Preferencje podatkowe dla firm wspierających ofiary wojny w Ukrainie – uwagi Lewiatana do rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2022 r., znak DD8.8200.1.2022, kierujące do konsultacji projekt z dnia 14 marca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt z dnia 14 marca 2022 r.), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/102/49/PP/2022

Pobierz załącznik