Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – konsultacje projektu
31 maja 2022

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – konsultacje projektu

fot. Gabriela / Unsplash

Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 i udziału w konsultacjach tego dokumentu.

Treść projektu programu dostępna jest na dole tego wpisu.

Program dotyczy geograficznie następujących obszarów:

  • w Polsce podregiony: białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski i krośnieński;
  • w Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankowski.

Planowa w programie wsparcie dotyczy polsko-ukraińskich projektów w zakresie:

  • środowiska (dostosowanie do zmian klimatycznych, wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej i zwiększenie bioróżnorodności),
  • zdrowia (zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej),
  • dziedzictwa kulturowego i turystyki,
  • współpracy (zwiększania sprawności administracji publicznej i budowania wzajemnego zaufania),
  • ochrony granic.

Wartość tego programu to: ok 180 mln Euro. W obliczu strat, jakie niesie za sobą wojna w Ukrainie potrzeby są ogromne. Tym bardziej warto by dostępne środki zostały jak najefektywniej wykorzystane.

Konsultacje trwają do 6 czerwca br. Uwagi można przesyłać bezpośrednio do Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej za pośrednictwem elektronicznego formularza znajdującego się pod następującym adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-projektu-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027/

Konfederacja Lewiatan nie będzie przygotowywać odrębnego stanowiska w tej sprawie.

Pobierz projekt programu