Program „Mój Elektryk” – poznaliśmy szczegóły
30 lipca 2021

Program „Mój Elektryk” – poznaliśmy szczegóły

W czwartek 29 lipca odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim był nowy program priorytetowy NFOŚiGW Mój elektryk”. Szczegóły zaprezentował Uczestnikom gość specjalny Rafał Kręcisz – Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rafał Kręcisz opowiedział o głównych założeniach programu, którego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a budżet opiewa na kwotę 500 mln zł. Program wspiera obszary takie jak koszty zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz koszty leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych. „Mój Elektryk” cieszy się dużym zainteresowaniem – przez pierwsze 2 tygodnie funkcjonowania programu złożono około 100 wniosków.

 

Wystąpienie Rafała Kręcisza doprowadziło do ożywionej dyskusji na temat pozytywnych aspektów, jakie program ten przyniesie w najbliższych latach, w związku z ogłoszonymi niedawno przez KE postanowieniami Pakietu Fit for 55 dot. mobilności.

Uczestnicy spotkania debatowali także na temat szans i wyzwań, które stawia przed firmami nowa legislacja i w jaki sposób NFOŚiGW będzie wspierał w tym polskich przedsiębiorców.

Jak powiedział Pan Dyrektor Kręcisz – nie będzie samochodów zeroemisyjnych bez infrastruktury i nie będzie infrastruktury bez samochodów zeroemisyjnych- są to nierozerwalne elementy.

Do końca br. mają ukazać się także inne programy wsparcia, jednak szczegóły poszczególnych programów nadal negocjowane są z Komisją Europejską.

 

Więcej szczegółów dot. Programu „Mój Elektryk” na stronie NFOŚIGW >>

 

Konfederacja Lewiatan