Projekt KSeF – postulaty Lewiatana
06 lipca 2023

Projekt KSeF – postulaty Lewiatana

W związku z planowanym w dniu 11 lipca br. posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (druk 1014), przekazujemy postulaty przedsiębiorców, dotyczące wprowadzenia ulgi podatkowej rekompensującej koszty związane z wdrożeniem KSeF oraz wprowadzenia jasnych kryteriów rozróżnienia transakcji B2B od B2C. Uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego i Wysoką Komisję o analizę i uwzględnienie przekazanych postulatów w trakcie prac Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

KL/248/109/ASW/2023

Pobierz