Projekt ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie – stanowisko Lewiatana
17 lutego 2022

Projekt ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie, skierowanym do konsultacji w dniu 02.02.2022, opiniuje pozytywnie i wyraża swoje poparcie dla realizacji w/w projektu.

KL/46/25/ŁŁ/2022

Pobierz stanowisko