Projekt zmian w ustawie antykryzysowej narusza prawa obywatelskie
25 marca 2020

Projekt zmian w ustawie antykryzysowej narusza prawa obywatelskie

Wniosek o areszt tymczasowy będzie rozpatrywany przez sądy w trybie pilnym, ale zażalenie na areszt tymczasowy już nie. To oznacza, że mogą nie być z uwagi na trudną sytuację sądów w ogóle rozpatrywane lub będą rozpatrywane w bardzo odległym czasie.

Komentarz Lecha Pilawskiego, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

W projekcie ustawy z 24 marca 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w punkcie 11 dotyczącym art.14 jest opisany tryb działania sądów w sytuacji całkowitego zaprzestania z powodu koronawirusa. W takim przypadku, wskazane do przejęcia spraw sądy tej samej lub innej apelacji, mają przede wszystkim rozpatrywać sprawy określone jako pilne.

W podpunkcie 4) jest wyliczonych 18 takich przypadków, w tym: wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w których jest stosowane zatrzymanie lub w których zastosowano środki zabezpieczające.

To oznacza, że sądy w trybie pilnym będą rozpatrywały wnioski o areszt tymczasowy, ale zażaleń na te wnioski już nie! Te będą rozpatrywane w trybie zwykłym, czyli nie wiadomo kiedy, co pozbawia tymczasowo aresztowanych podstawowego prawa!

Konfederacja Lewiatan