Prokobieca firma roku. RównoWaga w pracy
03 czerwca 2024

Prokobieca firma roku. RównoWaga w pracy

Tylko 3% firm ma formalny dokument związany z różnorodnością, choć temat znany jest niemal połowie badanych przedsiębiorstw . Cierpią na tym przede wszystkim kobiety, które często nie mają zapewnionych podstawowych praw w miejscu pracy. To musi się zmienić i z takim przesłaniem rusza właśnie druga edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga, zainicjowanego przez Dominikę Kulczyk. Współorganizatorem konkursu jest Konfederacja Lewiatan.

Czas wyciągnąć wnioski i rozpocząć realne działania, które pozwolą zapewnić równość w miejscu pracy. Bo tak jak żaden pracodawca nie chce działać na rynku, który dyskryminuje większość podmiotów i walczy o regulacje, które zagwarantują równe traktowanie, tak samo w jego interesie jest dbanie o równowagę wśród pracowników we własnej firmie czy instytucji. Tylko w ten sposób możliwe jest uwolnienie ich pełnego potencjału.  W tym duchu startuje 2. edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga. Organizatorami konkursu są Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet, w partnerstwie z Instytutem Badań Strukturalnych i Fundacją Share the Care. Konkurs skierowany jest do pracodawczyń i pracodawców, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy oraz w kompleksowy sposób przeciwdziałają dyskryminacji. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 czerwca br.

W zgłoszeniach oceniane są mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. Udział w konkursie kreuje pozytywny embloyer branding, wspiera działania ESG, a także daje możliwość sprawdzenia i zweryfikowania działań firmy w obszarze wspierania kobiet. Badania pokazują, że 90% polskich studentów zwraca uwagę na politykę równościową w pracy[1].

– RównoWaga to pierwsza inicjatywa, która podkreśla zdrowie kobiet w kontekście wyrównywania szans w pracy. Środki menstruacyjne powinny być dostępne tak samo jak papier toaletowy. To kwestia fizjologii, a nie wyboru – podkreśla inicjatorka konkursu i założycielka Kulczyk Foundation, Dominika Kulczyk.

– Mimo prawnego zagwarantowania równości płci, kobiety wciąż są nierówno traktowane w zatrudnieniu. Naiwnym byłoby myślenie, że szklany sufit został pokonany, a dyskryminujące stereotypy już nie funkcjonują w środowisku biznesowym. Wysoki poziom wykształcenia kobiet w Polsce nie przekłada się na ich możliwości profesjonalnego rozwoju. Wiele badań dowodzi, że większa różnorodność w biznesie odgrywa kluczową rolę w generowaniu innowacyjnych pomysłów, tymczasem dane pokazują niedoreprezentowanie kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, członkini kapituły konkursu.

Konkurs zachęca do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich poprzez udostępnienie i docenienie konkretnych rozwiązań oraz skutecznych narzędzi. To inicjatywa organizacji społecznych, która wykracza poza tradycyjne ramy biznesowe.

– Warto stworzyć w firmie taką politykę co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, aby lepiej wykorzystać potencjał kobiet. Po drugie, aby dostosować firmę do nowych regulacji prawnych dotyczących CSRD czy dyrektyw UE na temat wyrównania luki w płacach, zapewnienia równowagi praca-dom i udziału kobiet w pełnieniu funkcji na szczeblach kierowniczych – przekonuje dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Projekt skierowany jest zarówno do firm prywatnych, jak i samorządów, instytucji publicznych oraz organizacji trzeciego sektora. Działania na rzecz równości płci w miejscu pracy analizują ekspertki i eksperci, a narzędzia zmapowane w tym procesie pozwalają tworzyć rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych i działań służących zapewnieniu prawdziwej równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Wypracowane rozwiązania muszą być uniwersalne. Nie chodzi tylko o biurowce i wielkomiejskie środowisko – jedynie 10% kobiet w Polsce pracuje w korporacjach, dlatego pomysły powinny być skalowalne także na fabryki, sklepy czy szkoły.
Konkurs nie tylko promuje zaangażowanie w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy, ale może stanowić również źródło inspiracji. Firmy i instytucje mogą się wzajemnie wspierać i czerpać ze swoich inicjatyw pozytywne wzorce.

W poprzedniej edycji wzięło udział niemal 100 firm. Nagrody główne zostały przyznane Standard Chartered Poland (w kategorii firmy zatrudniającej powyżej 100 osób) oraz Organon Polska sp. z o.o. (w kategorii firmy zatrudniającej poniżej 100 osób). Wyróżnienia otrzymały: IKEA Retail (Polityka i mechanizmy równości), Veolia Energia Polska (Rozwój i szkolenia), NatWest Polska (Równowaga praca-dom), Orange Polska (Płace), M&J (Zdrowie).

Zarządzanie różnorodnością jest ważnym elementem strategii biznesowej Orange Polska i naszej codziennej działalności. Udział w konkursie RównoWaga to po pierwsze swego rodzaju sprawdzian, czy nasze działania spełniają najwyższe standardy rynkowe. Po drugie to okazja, aby dzielić się swoją dobrą praktyką z innymi firmami. To także sposób na docenienie naszych działań i budowanie wizerunku dobrego pracodawcy na polskim rynkuzauważa Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital w Orange Polska, firmie wyróżnionej w kategorii Płace.

Kapitułę konkursu tworzą: Karolina Andrian (Fundacja Share the Care), Henryka Bochniarz (Konfederacja Lewiatan), Dominika Kulczyk (Kulczyk Foundation), Iga Magda (Instytut Badań Strukturalnych, SGH) oraz Ewa Rumińska-Zimny (Stowarzyszenie Kongres Kobiet).

RównoWaga. Prokobieca firma roku Szczegóły i zapisy: rownowaga.org.pl

Zgłoszenia do 30.06.2024

Kontakt dla mediów:

Barbara Paczkowska

media@rownowaga.org.pl

530 008 269

Konkurs na prokobiecą firmę roku. RównoWaga to innicjatywa dla polskich pracodawców
i pracodawczyń, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy
i w kompleksowy sposób przeciwdziałają dyskryminacji. Powstał w 2023 r. z inicjatywy Dominiki Kulczyk. Jest współorganizowany przez Kulczyk Foundation, Konfederację Lewiatan i Stowarzyszenie Kongres Kobiet, w partnerstwie Fundacji Share the Care
i Instytutu Badań Strukturalnych. Konkurs kierowany jest do firm, samorządów i NGO.
 

[1] Raport „Pierwsze kroki na rynku pracy. First Steps into the Labour Market”, Deloitte, 2021 r.