Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów – ekspertyza do wcześniejszych propozycji Lewiatana
12 marca 2020

Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów – ekspertyza do wcześniejszych propozycji Lewiatana

W nawiązaniu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 71), przedstawiamy ekspertyzę prawną do przesłanej wcześniej propozycji poprawki do ww. ustawy.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, zawarte w Ustawie przepisy przejściowe (art. 10‐13) nie odnoszą się do statusu napojów, które zostały nabyte, przed dniem wejścia w życie Ustawy. Załączona ekspertyza i propozycja poprawki mają na celu wypełnienie ww. braku.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/98/52/AG/2020