Propozycja poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
19 listopada 2020

Propozycja poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W nawiązaniu do planowanego w dniu 18 listopada 2020 r. posiedzenia senackiej Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 249, druki sejmowe nr 642, 675 i 675-A), przedstawiamy propozycję zmiany dotyczącej planowanego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT.
W imieniu tysięcy polskich przedsiębiorców apelujemy o przyjęcie proponowanej zmiany.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
Konfederacja Lewiatan