Propozycje obszarów wymagających wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego
23 marca 2020

Propozycje obszarów wymagających wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalną pierwszą partię postulatów związanych z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego do niwelowania negatywnych skutków epidemii wywołanej przez koronawirus.

Propozycje obszarów wymagających wsparcia dotyczą przechodzenia na pracę zdalną w firmach, uczelniach i organizacjach (m.in.: zakup wymaganej infrastruktury, oprogramowania, ale także nabycie kompetencji przez pracowników), zmiany sposobu dostarczania usług, w tym w szczególności usług rozwojowych czy nauczania zdalnego (np. zakup platform komunikacyjnych, przekształcanie kursów stacjonarnych w kursy on-line), inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie, czy wsparcia prawno-organizacyjnego, m.in. w zakresie stosowania przepisów przejściowych wprowadzanych w związku z epidemią i jej skutkami, czy renegocjacji umów długoterminowych.

Apelujemy także o włączenie w schematy pomocowe dużych przedsiębiorców, które z jednej strony są kluczowe dla zachowania wielu miejsc pracy, a z drugiej są ważnym klientem sektora MŚP, a od ich kondycji i siły nabywczej zależy wiele innych podmiotów w łańcuchu dostaw.

Kliknij TUTAJ aby pobrać pełną treść propozycji działań.

Konfederacja Lewiatan