Propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
29 kwietnia 2020

Propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W nawiązaniu do planowanego w dniu dzisiejszym posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrywany będzie rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344), Konfederacji Lewiatan przekazuje propozycje poprawek i postulaty zmian.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/208/139/PP/2020