Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – stanowisko Lewiatana
30 lipca 2021

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – stanowisko Lewiatana

Mając na względzie zarówno istotną rolę dla gospodarki, którą pełnią mechanizmy przeciwdziałające zatorom płatniczym, jak również konieczność rewizji właściwych regulacji pod kątem ich efektywności, precyzji i spójności z realiami rynkowymi, Konfederacja Lewiatan przedstawia Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące zidentyfikowanych problemów na gruncie regulacji przeciwdziałających zatorom płatniczym oraz dotyczące rekomendacji zmian tych przepisów.

Konfederacja Lewiatan, KL/300/217/AZ/2021

Pobierz