Przed nami miesiące z coraz niższym bezrobociem
08 czerwca 2021

Przed nami miesiące z coraz niższym bezrobociem

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 6,1%, co oznacza spadek w stosunku do końca kwietnia o 0,2 pkt proc. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 1 028 271 osób, czyli o 25 523 mniej niż miesiąc wcześniej.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Na rynku pracy obserwujemy te same tendencje co przed pandemią, czyli sezonowy spadek bezrobocia na przełomie wiosny i lata związany ze zwiększonym popytem na pracę w branżach takich jak gastronomia, turystyka, hotelarstwo, budownictwo i rolnictwo. W poprzednim roku sezonowy odpływ z bezrobocia nie był zauważany m.in. dlatego, że część branż była objęta restrykcjami, a plany Polaków były niepewne z uwagi na pandemię. O ile nie będzie przykrych niespodzianek związanych z ponownym wzrostem zachorowań na Covid-19, w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać dalszego spadku bezrobocia co najmniej do późnej jesieni.

Warto zwrócić uwagę na liczbę wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (m.in. staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. Ze strony pracodawców to nieobowiązkowy kanał poszukiwania pracowników, często stanowi „ostatnią deskę ratunku” w sytuacji, gdy inne sposoby znalezienia pracownika zawiodły lub okazały się zbyt kosztowe. Dane z maja br. wskazują, że liczba zgłoszeń wakatów do PUP wzrosła o 1,9%. W maju zgłoszono 112 178 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o ponad 25 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Można zaryzykować stwierdzenie, że zdecydowana większość to realne wakaty w gospodarce, co pokazuje również, że mimo wyższego niż w poprzednich latach bezrobocia nadal część pracodawców boryka się z problemem znalezienia pracownika.

Jedną z wielokrotnie wymienianych przyczyn jest niedostosowanie struktury kształcenia w Polsce do potrzeb rynku pracy i niski udział Polaków w kształceniu ustawicznym, które mogłoby stać się sposobem na podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji osób pracujących. Wspomniane w Polskim Ładzie wyzwanie, jakim jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników, jest tylko jednym z elementów koniecznych zmian. Obok osób o wysokich kwalifikacjach, na rynku stale brakuje pracowników średniego szczebla technicznego, którzy posiadaliby kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w produkcji czy serwisowaniu urządzeń.

Konfederacja Lewiatan