Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – uwagi Lewiatana
23 lutego 2023

Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2023 r., znak sprawy DD6.8200.2.2023 kierującego do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/84/33/ASW/2023

Pobierz