Przedsiębiorco, jeśli chcesz uzyskać pomoc, sprawdź zasady jej kumulacji
27 kwietnia 2020

Przedsiębiorco, jeśli chcesz uzyskać pomoc, sprawdź zasady jej kumulacji

Przedsiębiorco, jeżeli korzystasz z wielu instrumentów wsparcia, np. mikropożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg w zakresie należności z tytułu najmu, sprawdź zasady kumulacji. Przed złożeniem wniosku o pomoc, sprawdź które instrumenty kumulują się ze sobą.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie opublikował Zasady kumulacji pomocy z poszczególnych sekcji komunikatu Komisji – w kontekście pomocy przewidzianej w tarczach antykryzysowych.

 

ZASADY KUMULACJI POMOCY Z POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI KOMUNIKATU KOMISJI

Konfederacja Lewiatan