Przedsiębiorcy chcą obniżenia lub zawieszenia czynszów za dzierżawę stacji benzynowych
06 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy chcą obniżenia lub zawieszenia czynszów za dzierżawę stacji benzynowych

• Firmy paliwowe, w związku z epidemią COVID-19, znalazły się w trudnej sytuacji. Drastycznie spadły obroty stacji paliw, szczególnie tych działających w miejscach obsługi podróżnych (MOP-ach) przy autostradach i drogach ekspresowych.
• Konfederacja Lewiatan apeluje o obniżenie lub zawieszenie na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego czynszów wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości na stacjach paliw znajdujących się w MOP-ach, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

– Cały sektor paliwowy znalazł się w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć. W związku ze zmniejszeniem ruchu samochodowego i tym samym sprzedaży detalicznej na stacjach paliw, drastycznie zmniejszyły się ich obroty, zwłaszcza przy autostradach i drogach ekspresowych. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków ekonomicznych prowadzonych przedsięwzięć, również z uwagi na konieczność ponoszenia stałych kosztów takich jak utrzymanie pracowników, opłata za media, odprowadzanie danin publicznoprawnych. W przypadku stacji zlokalizowanych w MOP-ach są one często zdecydowanie wyższe od zwykłych stacji miejskich. Dlatego apelujemy o obniżenie lub zawieszenie na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego czynszów wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości na stacjach paliw – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo ograniczenie oferty restauracyjnej tylko do sprzedaży produktów „na wynos” i zdecydowane zmniejszenie zakupów w sklepach przy stacjach paliw, spowodowało spadek także dochodów ze sprzedaży poza paliwowej. Sytuacja ta, niezawiniona przez dzierżawców, uniemożliwia im osiąganie przychodów, które byłyby możliwe do uzyskania w normalnych warunkach. Zmieniająca się bardzo dynamicznie sytuacja powoduje, że nie jest możliwe dokładne określenie wpływu pandemii na działalność firm paliwowych w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy.

Konfederacja Lewiatan