Przedsiębiorcy czekali na fundację rodzinną
16 grudnia 2022

Przedsiębiorcy czekali na fundację rodzinną

Kilkudziesięciu przedstawicieli małych i średnich firm, ekspertów wzięło udział w spotkaniu poświęconym ustawie o fundacji rodzinnej uchwalonej w tym tygodniu przez Sejm. Wydarzenie zorganizowała Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan.

– Cieszę się, że po wielu latach wreszcie udało się uchwalić ustawę, na którą od dawna czekali właściciele firm rodzinnych. To dobra informacja dla polskich przedsiębiorców – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Lepiej mieć już ustawę, nawet z pewnymi błędami, niż czekać kilka lat na jej kolejną wersję. Prace nad zarysem ustawy rozpoczęły się w 2018 r., a ich inicjatorem była Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, która mając na uwadze wyzwania sukcesyjne, przed jakimi stają polscy przedsiębiorcy, przygotowała pierwszy projekt ustawy – podkreślił Henryk Orfinger, pierwszy wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Rady Firm Rodzinnych Lewiatana.

– To bardzo interesujące przepisy i z pewnością wielu przedsiębiorców będzie z nich korzystało. Część regulacji będzie musiała być jeszcze poprawiona, ale w późniejszym terminie, bo teraz nie ma na to zgody – przekonywał Paweł Tomczykowski, ekspert ds. sukcesji rodzinnej Konfederacji Lewiatan, partner zarządzający kancelarią Ożóg Tomczykowski.

 

W toku prac sejmowych udało się jeszcze doprecyzować przepisy w zakresie utraty zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego przez fundację rodzinną. W przypadku likwidacji fundacji rodzinnej ustawa przewiduje, że trzeba uiścić 15% PIT. Posłowie doprecyzowali, że podatku nie będzie się naliczać od całej wartości mienia likwidowanej fundacji. Od wartości tej będzie można odjąć wartość mienia wniesionego do fundacji. W ostatniej chwili wprowadzono też zmianę niekorzystną. Chodzi o opodatkowanie fundacji tzw. podatkiem minimalnym od budynków, jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę 10 mln zł.

Fundacja rodzinna ma być podmiotowo zwolniona z podatku CIT. Będzie więc mogła bez opodatkowania sprzedawać akcje / udziały czy otrzymywać odsetki od lokat bankowych. Przychody uzyskiwane od fundacji przez fundatora oraz jego najbliższą rodzinę będą zwolnione z PIT. Wypłacane im świadczenia opodatkowane będą 15% podatkiem CIT.

Nagranie spotkania Rady Firm Rodzinnych w Lewiatanie:

Niemałą rewolucją w kodeksie cywilnym będzie długo wyczekiwana nowelizacja przepisów regulujących zachowek. Te obecne nie są dostosowane do wymagań nowoczesnej gospodarki i zmieniającego się otoczenia, także w kontekście społecznym i rodzinnym. Zgodnie z nowymi przepisami, fundusz założycielski fundacji rodzinnej będzie doliczany do spadku po fundatorze tylko w okresie 10 lat, licząc wstecz od otwarcia spadku. Poza tym, przewidziana została możliwość odroczenia terminu płatności zachowku, rozłożenia go na raty (na 5 lat, a w szczególnych przypadkach na 10 lat), a w wyjątkowych przypadkach nawet jego obniżenia.

– Ustawa odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. Nowe regulacje powinny wejść w życie w maju przyszłego roku – dodał Paweł Tomczykowski.

Konfederacja Lewiatan