Przedsiębiorcy nie chcą, aby ich przymuszać do zadań na rzecz bezpieczeństwa
16 kwietnia 2021

Przedsiębiorcy nie chcą, aby ich przymuszać do zadań na rzecz bezpieczeństwa

• Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz programie mobilizacji gospodarki, budzi zaniepokojenie i wątpliwości przedsiębiorców.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan przymuszanie przedsiębiorców do realizacji zadań na rzecz obronności, wbrew ich woli, narusza konstytucyjne zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

– Nie negujemy konieczności nakładania na przedsiębiorców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, obowiązków w zakresie obronności państwa, jednakże niektóre uregulowania, a także katalog stawianych wymogów budzą nasze wątpliwości. Sprzeciwiamy się ograniczaniu dobrowolności przedsiębiorców przy wpisie do wykazu firm o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przy umieszczaniu firmy w takim wykazie należy brać pod uwagę nie tylko spełnianie ustawowych wymogów, interes bezpieczeństwa i obronności państwa, ale również autonomiczną decyzję przedsiębiorcy. W każdym przypadku przedsiębiorca powinien mieć swobodę decydowania o tym, czy chce wziąć udział w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w szczególności w sytuacjach, gdy nie ogłoszono stanu nadzwyczajnego. Zamieszczenie i utrzymywanie przedsiębiorcy w wykazie wbrew jego woli może powodować wymierne konsekwencje finansowe. Przymuszanie firm do realizacji zadań narusza konstytucyjne zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiele kluczowych decyzji właścicielskich i biznesowych największych przedsiębiorców, którzy znajdą się w wykazie, będzie musiało być uzgadnianych z właściwym ministrem, który de facto będzie mógł je zablokować. Dotyczy to takich czynności jak: rozwiązanie lub likwidacja przedsiębiorcy, przeniesienie siedziby za granicę, wykreślenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy dotyczącego realizacji zadań na rzecz obronności państwa, zbycie, dokonanie darowizny, zmiana przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia przedsiębiorcy wykorzystywanego do realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Stanowi to wyraz nadmiernej ingerencji w działalność podmiotów gospodarczych.

– W projekcie ustawy nie odniesiono się również do kwestii odpowiedzialności za ewentualne zmniejszenie zysków przedsiębiorców, a nawet spowodowanie strat, na skutek konieczności realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności wynikających z decyzji administracyjnej. Niepokoi obciążanie przedsiębiorstw skutkami powstałych szkód, przy jednoczesnym pozbawieniu ich autonomii przy podejmowaniu konkretnych decyzji – dodaje Kacper Olejniczak.

Konfederacja Lewiatan